Що потрібно знати при створенні ОСББ

Список разделов Беседка

Описание: На любую тему...

#1 Serg » 30.04.2016, 02:13


приклади заповнення протоколу установчих зборів ОСББ та листків письмового опитування до нього.
MERP_minutes, gen meeting, OSBB.doc
(234.5 КБ) Скачиваний: 502

MERP_minutes, gen meeting, OSBB_questionnaires.doc
(127.5 КБ) Скачиваний: 488

джерело - http://www.mdi.org.ua/810

Створення ОСББ - схематично
схема створення ОСББ.JPG

http://www.mdi.org.ua/files/file/OSBB section/org ... specsts_establish_HOA_2015.pdf
Serg
Автор темы
Аватара
Репутация: 0
С нами: 10 лет 3 месяца

Що потрібно знати правлінню ОСББ:

#2 Serg » 25.05.2016, 23:42

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА писал(а):Н А К А З 17.05.2005 N 76

Про затвердження Правил утримання жилих будинків
та прибудинкових територій - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0927-05

Ще цікаві нормотиви знайшов....
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ писал(а):Н А К А З 17.03.2011 N 145

Про затвердження Державних санітарних норм
та правил утримання територій
населених місць
...
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0457-11
...

2.4. Для забезпечення шумового комфорту населення побутові відходи слід вивозити, як правило, не раніше ніж о 7 годині і не пізніше ніж о 23 годині, при цьому рівні шуму не повинні перевищувати гігієнічних нормативів для відповідного часу доби.
...
2.7. Контейнерні майданчики повинні мати водонепроникне тверде покриття та бути обладнані навісами, огорожею та ізольовані від об'єктів обслуговування населення, господарських дворів і магістральних вулиць смугою зелених насаджень шириною не менше 1,5 м, не повинні бути прохідними для пішоходів і транзитного руху транспорту.
...
Serg
Автор темы
Аватара
Репутация: 0
С нами: 10 лет 3 месяца

Проблеми при створенні ОСББ

#3 Serg » 29.05.2016, 00:54

phpBB [youtube]


Хоча, про 6 оговорених пунктів що-до питань на установчих зборах, у даній статті мною не було знайдено:
Стаття 6.
Створення об'єднання. Скликання і проведення установчих зборів об'єднання

Об’єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (багатоквартирних будинках). Установчі збори об’єднання у новозбудованих багатоквартирних будинках можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на більше половини квартир та
нежитлових приміщень у такому будинку.

Для створення об'єднання скликаються установчі збори.

Скликання установчих зборів здійснюється ініціативною групою, яка складається не менш як з трьох власників квартир або нежилих приміщень.

Повідомлення про проведення установчих зборів направляється ініціативною групою не менше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. Повідомлення направляється в письмовій формі і вручається кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). У повідомленні про
проведення установчих зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.

Час і місце проведення обираються зручними для більшості можливих учасників зборів.

Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників.

Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний співвласник на установчих зборах має один голос незалежно від кількості та площі квартир або
нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників.

Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів "за" або "проти", встановленої частиною дев’ятою цієї статті, проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів. Якщо протягом зазначеного строку необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважається неприйнятим.

Письмове опитування під час установчих зборів об’єднання проводиться в порядку, передбаченому Законом України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" ( 417-19 ).

Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення установчих зборів, і голоси, подані під час письмового опитування. Рішення оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування ("за" чи "проти").

Установчі збори приймають рішення про створення об'єднання і затверджують його статут.

Державна реєстрація об'єднання (асоціації) проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Об'єднання (асоціація) вважається утвореним з дня його державної реєстрації.

Державна реєстрація змін до статуту об'єднання проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.

Установчі документи об’єднання підписує голова установчих зборів або інша уповноважена зборами особа.

У разі створення об’єднання власниками квартир та/або нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках голосування співвласників щодо створення такого об’єднання проводиться у порядку, передбаченому цією статтею, за кожним багатоквартирним будинком окремо. Результати голосування визначаються окремо для кожного багатоквартирного будинку.

Колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, у тримісячний строк з дня державної реєстрації об’єднання забезпечує передачу йому примірника технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок, а також документа, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію, технічного паспорта і планів інженерних мереж.

У разі відсутності документації на багатоквартирний будинок колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, протягом півроку з дня державної реєстрації об’єднання відновлює її за власний рахунок.
Serg
Автор темы
Аватара
Репутация: 0
С нами: 10 лет 3 месяца

ПОРЯДОК державної реєстрації ОСББ

#4 Serg » 29.05.2016, 01:07

Загальна частина

1. Державна реєстрація об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (далі - об'єднання) проводиться виконавчим органом міської, районної у місті ради, районною, районною у мм. Києві і Севастополі державною адміністрацією (далі - органи державної реєстрації) за місцем знаходження багатоквартирного будинку.

Реєстрація об'єднань, найменування яких тотожні найменуванням інших об'єднань, внесених до відповідного реєстру об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (далі - реєстр), не допускається.

Орган державної реєстрації дає змогу провести перевірку заявленого найменування об'єднання на тотожність найменуванням об'єднань, внесених до реєстру.

2. Об'єднання розташовується за місцем знаходження багатоквартирного будинку.

Реєстрація об'єднань

3. Для державної реєстрації об'єднання уповноважена установчими зборами особа (далі - заявник) подає безпосередньо або надсилає поштою (рекомендованим листом) до органу державної реєстрації:

1) реєстраційну картку, яка одночасно є заявою про державну реєстрацію об'єднання, оформлену за зразком згідно з додатком 1 до цього Порядку;

2) протокол установчих зборів, на яких було прийнято рішення про створення об'єднання та затвердження його статуту;

3) два примірники оригіналу і п'ять копій статуту об'єднання, оформлені згідно з вимогами законодавства;

4) список членів об'єднання, складений згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у поданих документах, несуть власники житлових (нежитлових) приміщень та заявник.

4. Документи, що подаються до органів державної реєстрації, складаються державною чи іншою мовою відповідно до статті 11 Закону УРСР "Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ), прошиваються та пронумеровуються.

5. Державна реєстрація об'єднань проводиться безоплатно.

6. Реєстраційна картка об'єднання заповнюється заявником та зберігається в органі державної реєстрації.

Орган державної реєстрації перевіряє наведені у реєстраційній картці відомості, комплектність поданих документів та відповідність їх законодавству.

У разі позитивного результату перевірки орган державної реєстрації формує реєстраційну справу об'єднання і зазначає дату надходження документів у журналі обліку реєстраційних справ, який ведеться за формою, встановленою цим органом.

У разі коли в результаті перевірки виявлено, що заявником подано не всі необхідні документи або вони не відповідають вимогам законодавства, орган державної реєстрації повідомляє про це заявника і повертає йому документи. Після врахування зауважень заявник може подати документи повторно.

Орган державної реєстрації не має права вимагати від заявників подання документів, не передбачених цим Порядком, і несе відповідальність за зберігання реєстраційної справи.

Орган державної реєстрації у місячний термін після надходження необхідних документів вносить дані реєстраційної картки до реєстру та видає свідоцтво про державну реєстрацію об'єднання із зазначенням ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ за зразком згідно з додатком 3 до цього Порядку, а у разі відмови у реєстрації - дає вмотивовану письмову відповідь.

Відмова у державній реєстрації може бути оскаржена заявником або іншими заінтересованими особами в установленому порядку.

7. Заявнику видається оригінал і п'ять копій свідоцтва про державну реєстрацію об'єднання, а також оригінал і п'ять копій його статуту з відповідною відміткою органу державної реєстрації.

Копії статуту і свідоцтва про державну реєстрацію об'єднання, засвідчені органом державної реєстрації, не потребують додаткового засвідчення чи затвердження.

8. Орган державної реєстрації подає протягом п'яти робочих днів після державної реєстрації об'єднання копії реєстраційної картки з відміткою про реєстрацію до органів державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

9. Свідоцтво про державну реєстрацію об'єднання та копія документа, що підтверджує взяття його на облік у відповідному органі державної податкової служби, є підставою для відкриття в установленому порядку рахунків у банківських установах.

10. Дозвіл на виготовлення печаток і штампів одержується об'єднанням у встановленому порядку.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ одержується органами державної реєстрації в органах державної статистики і проставляється в реєстраційній картці під час реєстрації об'єднання.

11. Об'єднання вважається юридичною особою з моменту видачі свідоцтва про державну реєстрацію.

Serg
Автор темы
Аватара
Репутация: 0
С нами: 10 лет 3 месяца

#5 Serg » 02.06.2016, 01:38

Пояснення щодо "– попереднє (до їх укладання) погодження умов договорів....", що згадуються у проекті статуту -
ПОГОДЖЕННЯ й ЗАСВІДЧЕННЯ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ
Serg
Автор темы
Аватара
Репутация: 0
С нами: 10 лет 3 месяца

#6 Serg » 13.06.2016, 00:57

Чому і як БТІ може надати дані про наявність/відсутність права власності на квартири та нежитлові приміщення:
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА ТА
ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 24.12.2015 No 8/9 3770-15
Щодо отримання довідок про наявність/відсутність права власності на квартири та нежитлові приміщення у БТІ
... ...

З метою забезпечення виконання Закону у разі звернення співвласника багатоквартирного будинку (власника квартири або нежитлового приміщення в ньому) до БТІ щодо отримання інформації про суб’єктів права власності на всі квартири та нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку і площу таких квартир та приміщень БТІ мають усі правові підстави для надання такої інформації в межах відомостей, що наявні в БТІ.
... ...

Оплата за надану послугу розраховується відповідно до Збірника норм часу на роботи, що виконуються суб’єктами господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна, затвердженого Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21 листопада 2000 року No 198,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 р. за No 188/8787 (зі змінами), та вартості нормо-години, затвердженої згідно з вимогами Кабінету Міністрів України від 24 грудня 1996 р. No 1548

Просимо донести до керівників бюро технічної інвентаризації.
Заступник директора Департаменту Н. В. Токаренко

http://www.osbb-inform.com.ua/wp-content/uploads/2016/01/лист.pdf
Вложения
лист для БТІ.pdf
(140.63 КБ) Скачиваний: 783
Serg
Автор темы
Аватара
Репутация: 0
С нами: 10 лет 3 месяца

#7 Serg » 14.06.2016, 11:41

Верховна рада п’ять хвилин тому прийняла - "Проект Закону про внесення змін до статті 13 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку"
Про внесення змін до статті 13...
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»

Верховна Рада України постановляє:
І. Доповнити частину п’яту статті 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 29, ст. 262) новими абзацами такого змісту:

«У період від оголошення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку та до моменту визначення переможців конкурсу і укладення договорів про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій продовжують надавати у відповідних багатоквартирних будинках виконавці таких послуг, які надавали відповідні послуги до початку проведення конкурсу.

Якщо протягом дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, укладеного за результатами конкурсу, співвласники приймуть рішення про зміну форми управління багатоквартирним будинком або обрання іншого управителя, співвласники мають право достроково розірвати такий договір, попередивши про це управителя, призначеного на конкурсних засадах, не пізніше ніж за два місяці до дати такого розірвання.

При зміні форми управління (управителя) виконавець послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій повинен здійснити остаточне нарахування за послуги відповідно до фактичних нарахувань та обсягів наданих послуг.

Співвласники багатоквартирних будинків, утримання яких до набрання чинності цим Законом здійснювали житлово-будівельні (житлові) кооперативи, продовжують відшкодовувати витрати на утримання відповідних будинків і споруд та прибудинкових територій таким кооперативам до моменту створення в багатоквартирному будинку об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (у тому числі шляхом реорганізації кооперативу) або прийняття співвласниками рішення про форму управління багатоквартирним будинком.».

IІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності на наступний день після його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень перегляд та скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Вложения
259_p.JPG
Serg
Автор темы
Аватара
Репутация: 0
С нами: 10 лет 3 месяца

#8 Serg » 23.06.2016, 00:20

Ось тут зазначено, що при реєстрації ОСББ:
1) Список власників подавати не потрібно
2) Сторінку 6 про засновників подавати не потрібно.

Добавлено спустя 13 часов 44 минуты:
Нижче йде копія листа 15110 від 25.11.2010р. "Про порядок проведення державної реєстрації ОСББ."

Але у службі державної реєстрації сказали що вони керуються законом, а не листами.
Тому картки засновників мають бути заповнені.
Хоча список всіх співвласників будинку не вимагають.
Вложения
49206_o.jpg
175755_o.jpg
4066_n.jpg
7333_n.jpg
Serg
Автор темы
Аватара
Репутация: 0
С нами: 10 лет 3 месяца

#9 Serg » 27.06.2016, 16:29

Де-хто запитує про можливість чи неможливість створення одного ОСББ на декілька будинків...

Що з цього приводу є у законі про ОСББ:

З А К О Н У К Р А Ї Н И про ОСББ писал(а):Стаття 4. Мета створення об'єднання та його статус
.... Власники квартир та нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках, об’єднаних спільною прибудинковою територією, елементами благоустрою, обладнанням, інженерною інфраструктурою, можуть створити одне об’єднання.
....
Стаття 6. Створення об'єднання. ....
....
Об’єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (багатоквартирних будинках). ...
....
У разі створення об’єднання власниками квартир та/або нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках голосування співвласників щодо створення такого об’єднання проводиться у порядку, передбаченому цією статтею, за кожним багатоквартирним будинком окремо. Результати голосування визначаються окремо для кожного багатоквартирного будинку.
....

У цивільному кодексі України:
цивільній кодекс України писал(а):Стаття 385. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

1. Власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (будинках) для забезпечення експлуатації такого будинку (будинків), користування квартирами та нежитловими приміщеннями та управління, утримання і використання спільного майна багатоквартирного будинку (будинків) можуть створювати об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (будинків).
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran2073#n2073
Serg
Автор темы
Аватара
Репутация: 0
С нами: 10 лет 3 месяца

#10 Serg » 28.06.2016, 13:58

Ще запитують про те, навіщо і на яких підставах потрібні дані паспорта та ідентифікаційного номера.... :?:
Про це ми неодноразово запитували в службі реєстрації та у юристів, що знаходяться у будинку нашої міської ради.
Изображение


Де нам відповіли, що про це сказано в нижче наведених законах, ось що я в них знайшов по даному запитанню:

В законі про ОСББ у статті 6 сказано:
закон про ОСББ стаття 6 писал(а):.....
Державна реєстрація об'єднання (асоціації) проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. ...
....
Отже служба реєстрації керується згаданим законом, на який посилалася при наших у ній консультаціях.
Відкриваємо цей закон... (Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)

Добавлено спустя 23 минуты 23 секунды:
Де у статті 9 міститься перелік даних які служба реєстрації заносить до єдиного державного реєстру, серед яких є пункт про засновників фізичних осіб, якими служба реєстрації вважає співвласників будинку що відповідно проголосували щоб створити своє ОСББ:
Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань писал(а):Стаття 9. Відомості Єдиного державного реєстру
....
2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:
1) найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності);
....
8) перелік засновників (учасників) юридичної особи:
- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності),
- дата народження,
- країна громадянства,
- місце проживання,
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності),
- серія та номер паспорта, якщо засновник - фізична особа;
- найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа; відмітка про закінчення повноважень засновника громадського формування у зв’язку з державною реєстрацією;
...
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15
Отже для того щоб наше ОСББ було зареєстровано. і могло отримати рахунок в банку, печатку, тощо, і можливість працювати у законний спосіб, відповідно для реєстрації потрібно подати ті дані що мають бути занесені до держреєстру.

Добавлено спустя 24 минуты 33 секунды:
Далі дивимось НАКАЗ 06.01.2016 № 15/5 , у якому розписано яку заяву потрібно подати для реєстрації.
"Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань"
Де знаходимо потрібну заяву для реєстрації юридичної особи, якою буде наше ОСББ:
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
06.01.2016 № 15/5

ЗАЯВА
про державну реєстрацію створення юридичної особи
Беремо звідти файл/архів, де серед іншого є сторінка 6, яку нам потрібно заповнити на всіх засновників свого ОСББ, всіх співвласників хто проголосував ЗА створення свого ОСББ. Де зокрема потрібно вказати згадані в законі про реєстрацію - ПІБ, прописка, дату народження, № паспорта та № ідентифікаційного податкового номера.
Вложения
стор6.JPG
Serg
Автор темы
Аватара
Репутация: 0
С нами: 10 лет 3 месяца

#11 Serg » 30.06.2016, 23:16

2487_n.jpg
Serg
Автор темы
Аватара
Репутация: 0
С нами: 10 лет 3 месяца

#12 Al30 » 31.10.2022, 19:32

Нажаль наші люди ще не готові до ОСББ
Як до чогось нормального ((
Багато ще з ЖЕК працюють платять
А їх роботи не видно
Al30
Репутация: 0
С нами: 1 год 7 месяцев


Название раздела: Беседка
Описание: На любую тему...

Быстрый ответ


Этот вопрос предназначен для предотвращения автоматической отправки форм спам-ботами.
:yes: :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek: Ещё смайлики…

Добавить вложения

   

Вернуться в Беседка

Кто сейчас на форуме (по активности за 60 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

cron